Masif Parke


Günümüzde, orman ürünlerinin kullanımında çevreci yaklaşımlar ve ekonomik nedenlerle geleneksel masif ahşap parke yerine daha çok laminat parke ve lamine parkeler olarak adlandırılan parke türleri kullanılır.Ahşap yer döşemenin ilk kullanımı 3000 yıl öncesine kadar gitmektedir. İbrani Kralı Süleyman’ın mabedinde yapılan kazılarda, farklı ağaç türlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş yer döşemeleri bulunmuştur. Zamanımıza kadar gelen süreç içerisinde önceleri daha çok masif halde kullanılan ağaç,teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı ürünler halinde zemin kaplamasında değerlendirilmektedir.

Geleneksel parke, uygun kalitedeki iyi kurutulmuş ahşabın 15-20 mm gibi kalınlıklarda ince tabakalar ve şeritler halinde kesilmesi ile yapılır. Geleneksel parkelerin yapımında, dayanıklılık açısından meşe, gürgen, dişbudak, gül ağacı gibi sert ağaçlar kullanılır. Geleneksel parke "masif parke" olarak adlandırılır.